Δημήτρης Κοσμίδης

Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Δημήτρης Κοσμίδης
Greece

I was born and raised in Thessaloniki in 1994. I graduated from the American College of Thessaloniki and I am currently studying Medicine. I have been always into photography but I started falling in love with it when I bought my first camera around 4 years ago. Being addicted to traveling and adoring nature, I tried to combine all of these three elements into my lifestyle and I began exploring the world and capturing almost everything. Basically, I am having a love affair with nature's beauty, all the tiny and great wonders this world offers for us to discover. This is what motivates me to travel, shoot and fit what my eyes see into a frame. I have, also, collaborated with various brands for fashion photography, however I cannot consider myself as a professional photographer. It is just my passion and the way I found to express my creative nature.